Doğuş Teknoloji'de Gelişim Var

Doğuş Teknoloji, yenilikçi ve özgün çözüm yeteneğini güncel gelişmeleri çalışanlarına hızlı bir şekilde aktararak sürdürülebilir kılar. Bu amaçla eğitim kültürünü geliştirerek başarıyı garanti altına alır. Çalışanların yeniliklerden haberdar olabilmeleri ve yetkinliklerini geliştirebilmeleri için sürekli eğitim programları gerçekleştirir.

Doğuş Teknoloji Eğitim Programları;


•  Başlangıç Eğitim Programı
•  Yetkinlik Gelişim Programı
•  Liderlik Gelişim Programı
•  Mesleki/Fonksiyonel Gelişim Programı